Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem formularza na stronie https://workate.pl/kontakt/ jest Usługodawca.
 2. Usługodawca wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się pod adresem e-mail kontakt@dpo24.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 4. Usługodawca przetwarza dane osobowe w celu realizacji zamówienia na bezpłatną konsultację z pomocą formularza, o którym mowa w ust. 1 powyżej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 5. Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe w celu realizacji zamówienia na bezpłatną konsultację:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu.
 1. Przekazanie danych wskazanych w ust. 5 powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji zamówienia na bezpłatną konsultację. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest niemożność realizacji zamówienia na bezpłatną konsultację.
 2. Usługodawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do obsługi wysłanego za pomocą formularza zapytania.
 3. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Usługodawca może przekazać dane osobowe przekazane w treści formularza – oprócz osobom upoważnionym przez Usługodawcę – innym podmiotom, które współpracują z Usługodawcą przy realizacji zamówienia na bezpłatną konsultację.
 4. Dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.
 5. W związku z przetwarzaniem przez Usługodawcę danych osobowych, osobie, której te dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia wniosku w sprawie:
 6. dostępu do danych osobowych,
 7. sprostowania danych osobowych,
 8. usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 9. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– na zasadach określonych w RODO.

Dodatkowo osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w razie stwierdzenia, że wykorzystanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.

 1. W celu realizacji wskazanych w ust. 10 powyżej praw należy skontaktować się z Usługodawcą lub Inspektorem Ochrony Danych.
 2. Usługodawca zabezpiecza przetwarzane przez siebie dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
 3. Usługodawca zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej Polityce Prywatności w przypadku rozwoju technologii, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych oraz w przypadku rozwoju Aplikacji.

 

Polityka Cookies

 1. Usługodawca gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie – logi systemów (tzw. rejestry zdarzeń), zawierające w szczególności publiczne adresy IP osób odwiedzających Serwis (w tym Użytkowników). Logi systemów wykorzystywane są przez Usługodawcę do celów statystycznych. Zbiorcze podsumowania w postaci statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących użytkowników korzystających z Serwisu lub Aplikacji.
 2. Usługodawca, stosownie do przepisów art. 173-174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, informuje o wykorzystywaniu plików cookies, które służą do zbierania informacji dotyczących korzystania z Serwisu lub Aplikacji.
 3. Aplikacja wykorzystuje pliki cookies – pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym osób odwiedzających Serwis i służące do korzystania z Aplikacji.
 4. Celem wykorzystywania plików cookies przez Aplikację jest:
  1. tworzenie analiz, raportów i statystyk dotyczących sposobu korzystania z Serwisu lub Aplikacji,
  2. dostosowanie Aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Aplikacji,
  3. prezentacji reklam z uwzględnieniem preferencji osób odwiedzających Serwis
  4. utrzymanie sesji użytkownika Aplikacji (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. Za pomocą technologii cookies zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach. Informacje uzyskiwane dzięki plikom cookie nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować. Wyjątkiem są pliki cookies wykorzystywane przez oprogramowanie LogRocket, które odnotowuje adres e-mail Użytkownika w celu udzielenia pomocy przy korzystaniu z Aplikacji.
 6. W trakcie korzystania z Serwisu lub Aplikacji do urządzenia końcowego osoby odwiedzającej Serwis lub korzystającej z Aplikacji wysyłany jest co najmniej jeden plik cookies w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Informacje przesyłane przez przeglądarkę są automatycznie rejestrowane przez Aplikację.
 7. Usługodawca nie udostępnia danych powiązanych z plikami cookies żadnym podmiotom zewnętrznym.
 8. W Aplikacji mogą znajdować się odnośniki do innych stron WWW, przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in.: wtyczki portali społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, GoldenLine), mapy (Google Maps), filmy (YouTube, Vimeo). Korzystanie z tych aplikacji lub odnośników może powodować przesyłanie informacji o użytkownikach do wskazanych zewnętrznych podmiotów.
 9. Pliki cookies, przechowywane przez nie informacje oraz uzyskiwanie dostępu do tych informacji nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym lub oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
 10. Osoba odwiedzająca Serwis lub korzystająca z Aplikacji może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies, może to jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie Aplikacji.
 11. Jeżeli osoba odwiedzająca Serwis lub korzystająca z Aplikacji dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dotyczącym plików cookies, pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.
 12. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach – w tym w szczególności instrukcje zablokowania odbierania plików cookies – można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
  1. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  2. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  3. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  4. Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
  5. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
  6. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
 13. Osoby, które po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Aplikacji, nie chcą aby pliki cookies pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinny usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Aplikacji.
×